Thuật Ngữ Marketing

Marketing không chỉ rộng lớn mà còn liên tục phát triển. Nâng cao hiểu biết của bạn về các thuật ngữ marketing được dùng phổ biến.

  • Theo chủ đề

  • Theo bảng chữ cái

  • Xóa bộ lọc

X‑Robots-Tag

X-Robots-Tag được sử dụng để ngăn các công cụ tìm kiếm lập chỉ mục các loại tệp cụ thể như hình ảnh hoặc PDF.

Robots.txt

Là một tệp văn bản đơn giản nhằm thông báo cho công cụ tìm kiếm không thu thập dữ liệu các trang hoặc phần nhất định của trang web.

Page Speed

Page Speed là lượng thời gian cần thiết để tải một trang web.