Media Kit

Tất cả nội dung bạn cần để chia sẻ BetterGrowth với khán giả của mình.

Logo

Logo nằm ngang là kiểu chính thức của chúng tôi. Nó có 2 tùy chọn màu sắc: xanh (logo xanh, chữ xanh đậm) và trắng. Chúng tôi cung cấp các định dạng JPG, PNG, SVG, AI để bạn có thể sử dụng cho mọi mục đích.

Phạm Đình Quân
Phạm Đình Quân

Màu Sắc Thương Hiệu

Màu sắc là yếu tố quan trọng để mọi người nhận diện về một thương hiệu. Chúng tôi sử dụng màu xanh lá (mã màu: #00ae4f) là màu sắc chính.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sử dụng một số màu sắc khác cho các nút, biểu tượng, màu chữ và màu nền.

#00220f

#00451f

#007937

#00ae4f

#e1f5ea

#e8f5ee

#f1f5f3

#f5f5f5

#001107

#444b48

#6f7672

Phông Chữ Thương Hiệu

Cùng với màu sắc, phông chữ giúp nhận diện một thương hiệu tốt hơn.

Chúng tôi sử dụng phông chữ Be Vietnam Pro được thiết kế bởi Lam Bao, Tony Le, Vietanh Nguyen.

Inter (Extra-bold 800) được sử dụng cho các tiêu đề

Inter (Bold 700) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Semi-bold 600) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Medium 500) được sử dụng cho các tiêu đề nhỏ hơn

Inter (Regular 400) được sử dụng cho các nội dung thường