Công cụ miễn phí

Công Cụ Đếm Từ

Công cụ miễn phí để đếm số từ và ký hiệu trong văn bản.
0 ký tự
0 từ

Công cụ này cho phép bạn dễ dàng kiểm tra số lượng từ và ký tự xuất hiện trong văn bản của bạn. Bắt đầu bằng cách nhập trực tiếp vào vùng văn bản ở trên hoặc dán nội dung của bạn từ nơi khác vào.

Biết số từ hoặc ký tự của văn bản có thể quan trọng trong một số trường hợp, chẳng hạn như khi bạn muốn điều chỉnh chúng cho phù hợp với một giới hạn nhất định.

Khuyến nghị

Nếu bạn cần sử dụng công cụ này thường xuyên, hãy hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + d trên Windows hoặc ⌘ + d trên Mac để lưu dấu trang này.