Marketing Templates

Tải xuống các mẫu marketing này, mỗi mẫu được thiết kế để giúp bạn thực hiện hiệu quả công việc của mình ngay bây giờ.

  • Chủ đề

  • Công cụ

  • Xóa bộ lọc

Mẫu Báo Cáo Vận Hành Quảng Cáo Trả Phí

Mẫu báo cáo quảng cáo trả phí giúp bạn dễ dàng theo dõi kết quả và hiệu suất của hoạt động quảng cáo trên các kênh hàng tuần.

Mẫu Ngân Sách Marketing

Với mẫu ngân sách marketing của chúng tôi, bạn sẽ có thể theo dõi và quản lý tất cả các phần ngân sách của mình theo hàng tháng.

Mẫu Báo Cáo SEO

Mẫu báo cáo SEO nhằm giúp nhóm của bạn theo dõi được tiến độ hoàn thành KPI hàng tháng về lưu lượng truy cập và doanh thu của chiến dịch hoặc dự án SEO.