Thuật Ngữ Marketing

Để giúp bạn hiểu rõ hơn về các thuật ngữ và từ viết tắt thông dụng trong thế giới tiếp thị kỹ thuật số, tôi đã tạo ra tài nguyên này. Nó được thiết kế cho bất kỳ ai cần trợ giúp khi muốn biết định nghĩa về một từ viết tắt hoặc cụm từ marketing cụ thể.