Trang chủ / Glossary / 307 Redirect

307 Redirect

Trở về trang danh sách thuật ngữ

307 Redirect (tiếng Việt: Chuyển hướng 307) là một chuyển hướng tạm thời chuyển tiếp một URL sang một URL khác, 307 đề cập đến mã trạng thái HTTP (HTTP status code) cho loại chuyển hướng này. Điều này tương tự như chuyển hướng 302.

Sự khác biệt chính giữa các loại này là khi sử dụng chuyển hướng 307, phương thức HTTP không thay đổi. Chuyển hướng 307 là sự kế thừa HTTP 1.1 của chuyển hướng 302.

Loại chuyển hướngTrường hợp sử dụngMức độ ưu tiên cho SEO
Chuyển hướng 302Di chuyển tạm thời, phương thức HTTP có thể thay đổi giữa hai phiên bản 1.0 và 1.1. Sử dụng nếu sau một thời gian bạn quay trở lại URL gốc.Ưu tiên
Chuyển hướng 307Di chuyển tạm thời, phương thức HTTP phiên bản 1.1. Sử dụng nếu bạn luôn dùng URL gốc và thay đổi URL mục tiêu trong tương lai.Không ưu tiên

Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng 307 Redirect nếu:

Các nhà tiếp thị liên kết (affiliate) thường sử dụng 307 Redirect để chuyển tiếp người dùng đến URL mục tiêu bởi vì họ có thể sẽ cần thay đổi chúng trong tương lai.

Trở về trang danh sách thuật ngữ