CÔNG CỤ MIỄN PHÍ

Tiết kiệm thời gian của bạn bằng cách sử dụng bộ công cụ tính toán của chúng tôi

Bộ công cụ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi muốn tính toán các chỉ số quan trọng trong hoạt động marketing và growth.

Bộ công cụ tính chỉ số marketing và growth
Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

Acquisition

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

Acquisition

ROAS

Tính toán lợi tức chi tiêu quảng cáo của bạn.

Acquisition

AOV

Tính toán giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng.

Acquisition

ARPU

Tính toán số tiền trung bình được tạo ra trên mỗi người dùng.

Acquisition

GMV

Tính toán tổng doanh thu dựa trên số lượng hàng hóa đã bán.

Acquisition

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.

Retention

NPS

Tính toán mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Retention

DAU/MAU

Tính toán mức độ gắn bó của người dùng với sản phẩm của bạn.

Retention

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

Retention

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.

Retention

MRR

Tính toán doanh thu định kỳ hàng tháng của bạn.

Retention

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.

Growth Loop

Viral Growth

Tính toán hệ số viral và mức độ tăng trưởng người dùng của bạn.