Công Cụ Tính Toán

Bộ công cụ của chúng tôi giúp bạn tiết kiệm thời gian khi muốn tính toán các chỉ số quan trọng trong hoạt động marketing và growth.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

ROAS

Tính toán lợi tức chi tiêu quảng cáo của bạn.

AOV

Tính toán giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng.

ARPU

Tính toán số tiền trung bình được tạo ra trên mỗi người dùng.

GMV

Tính toán tổng doanh thu dựa trên số lượng hàng hóa đã bán.

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.

NPS

Tính toán mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

DAU/MAU

Tính toán mức độ gắn bó của người dùng với sản phẩm của bạn.

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.

MRR

Tính toán doanh thu định kỳ hàng tháng của bạn.

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.

Viral Growth

Tính toán hệ số viral và mức độ tăng trưởng người dùng của bạn.