Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính Retention Rate

Bạn muốn tính Retention Rate? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

Retention Rate là gì?

Retention Rate (tỷ lệ giữ chân) là phần trăm người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn trong một khoảng thời gian nhất định.

Tỷ lệ giữ chân cao có nghĩa là khách hàng hiện tại đánh giá cao sản phẩm của bạn và tiếp tục gắn bó, điều này mang lại nguồn doanh thu bền vững.

Giữ chân người dùng giúp bạn hiểu được hiệu quả của sản phẩm, hoạt động marketing, dịch vụ khách hàng và chiến lược giá của mình.

Giữ chân khách hàng rất quan trọng bởi vì để có được một khách hàng mới, bạn sẽ tốn ít nhất gấp 5 lần so với việc giữ chân một khách hàng hiện tại. Nó cũng làm tăng ROI và lòng trung thành của khách hàng.

Cách tính Retention Rate

Để xác định tỷ lệ giữ chân, đầu tiên bạn cần xác định một khoảng thời gian (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm).

Tiếp theo, lấy số lượng khách hàng vào cuối khoảng thời gian trừ số lượng khách hàng mới có được trong khoảng thời gian.

Sau đó, chia kết quả cho số lượng khách hàng ở đầu khoảng thời gian rồi nhân với 100 để biểu thị tỷ lệ dưới dạng phần trăm.

Công thức tính retention rate trông như thế này:

Retention Rate = [(Số lượng khách hàng vào cuối khoảng thời gian – Số lượng khách hàng mới có được trong khoảng thời gian) / Số lượng khách hàng ở đầu khoảng thời gian] * 100

Ví dụ: Giả sử bạn có 4.700 khách hàng vào ngày đầu của tháng. Trong tháng, bạn đã thu hút được 250 khách hàng mới và có 120 khách hàng rời đi. Retention rate (D30) của bạn được tính như sau:

Retention Rate = [((4.700 + 250 – 120) – 250] / 4.700 * 100 = 97,45%

Các công cụ liên quan

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

DAU/MAU

Tính toán mức độ gắn bó của người dùng với sản phẩm của bạn.

NPS

Tính toán mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.