Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính DAU/MAU

Bạn muốn tính DAU/MAU? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

DAU/MAU là gì?

DAU/MAU (viết tắt của Daily Active Users/Monthly Active Users) đo lường mức độ tương tác hoặc mức độ gắn bó của người dùng với sản phẩm bằng cách theo dõi số ngày mỗi tháng mà người dùng hoạt động trong sản phẩm của bạn.

Ví dụ: Nếu tỷ lệ DAU/MAU là 25% thì trung bình người dùng đang quay lại và tương tác với một sản phẩm vào 7,5 ngày mỗi tháng.

Khi mọi người sử dụng sản phẩm hàng ngày, họ có nhiều khả năng chia sẻ nó với bạn bè và mua hàng. Điều này giúp mở rộng cơ sở khách hàng của doanh nghiệp và tăng doanh thu.

Mặc dù tỷ lệ DAU/MAU đo lường mức độ gắn bó (khả năng người dùng liên tục quay lại ứng dụng của bạn) nhưng những gì nó thực sự có thể làm cho bạn là đo lường giá trị mà người dùng nhận được từ ứng dụng của bạn.

Tỷ lệ DAU/MAU có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố từ ngành hàng đến phân khúc người dùng mục tiêu, mô hình giá bán và tần suất trung bình của ứng dụng.

Để đảm bảo chỉ số DAU/MAU có ý nghĩa, bạn có thể xem xét các điểm sau:

  • Xác định mức độ phù hợp của tỷ lệ DAU/MAU với tần suất sử dụng cho ứng dụng của bạn. Nhu cầu thực tế của người dùng cho mỗi sản phẩm là khác nhau, ví dụ các ứng dụng mạng xã hội (Facebook, TikTok) thường có mức sử dụng hàng ngày cao hơn so với các ứng dụng thuộc nhóm nhu cầu đi lại (Grab) hoặc mua sắm (Tiki).
  • Bạn cần định nghĩa thế nào là một người dùng đang hoạt động. Điều này tránh làm tăng tỷ lệ DAU/MAU của bạn từ các con số không liên quan đến giá trị người dùng.
  • Khách hàng trả tiền có xu hướng sử dụng sản phẩm thường xuyên hơn người dùng miễn phí.

Thông thường, các sản phẩm có tỷ lệ DAU/MAU trong khoảng 20% – 50% được cho là tốt và từ 50% trở lên xứng đáng đạt tiêu chuẩn vàng.

Cách tính DAU/MAU

DAU/MAU được tính bằng cách lấy số lượng người dùng trung bình hàng ngày chia cho số lượng người dùng hàng tháng, sau đó nhân với 100 để biểu thị tỷ lệ dưới dạng phần trăm.

Công thức tính DAU/MAU trông như thế này:

DAU/MAU = DAU / MAU * 100

Trong đó:

  • Người dùng hoạt động hàng ngày (DAU): Số lượng người dùng duy nhất tương tác với sản phẩm của bạn trong 24 giờ.
  • Người dùng hoạt động hàng tháng (MAU): Số lượng người dùng duy nhất tương tác với sản phẩm của bạn trong 30 ngày.

Ví dụ: Giả sử sản phẩm của bạn trung bình có 15.000 người sử dụng hàng ngày và số lượng người hoạt động trong 30 ngày gần nhất là 70.000 thì DAU/MAU được tính như sau:

DAU/MAU = 15.000 / 70.000 * 100 = 21,4%

Điều đó có nghĩa là mỗi tháng trung bình người dùng đang quay lại và tương tác với sản phẩm của bạn 6,4 ngày.

Các công cụ liên quan

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.