Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính Churn Rate

Bạn muốn tính Churn Rate? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

Churn Rate là gì?

Churn Rate (tỷ lệ rời đi) là phần trăm khách hàng hoặc người đăng ký của bạn hủy hoặc không gia hạn đăng ký của họ trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một tháng hoặc một năm. Tỷ lệ churn càng cao, doanh nghiệp của bạn càng mất nhiều khách hàng.

Tỷ lệ churn là một số liệu cực kỳ quan trọng đối với các công ty có khách hàng thanh toán định kỳ như SaaS hoặc các công ty dựa trên đăng ký khác.

Churn cho phép bạn theo dõi tốc độ tăng trưởng (hoặc suy giảm) của công ty bạn. Ngay cả một tỷ lệ churn tương đối nhỏ cũng có thể có tác động lớn đến doanh thu của bạn theo thời gian.

Có nhiều lý do khiến khách hàng rời đi, bao gồm: trải nghiệm người dùng kém, sản phẩm không còn phù hợp, số tiền phải trả cao hơn giá trị mang lại và hỗ trợ không tốt.

Không có tỷ lệ churn nào phù hợp với tất cả doanh nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ churn tốt của SaaS rơi vào khoảng 5% – 7% hàng năm.

Cách tính Churn Rate

Để tính toán tỷ lệ churn, đầu tiên bạn cần xác định một khoảng thời gian (hàng tháng, hàng quý hoặc hàng năm).

Tiếp theo, lấy số lượng khách hàng mà bạn có vào đầu khoảng thời gian trừ đi số lượng khách hàng mà bạn có vào cuối khoảng thời gian để xác định số lượng khách hàng rời đi (churn).

Sau đó, bạn chia số lượng khách hàng rời đi cho số lượng khách hàng tại thời điểm bắt đầu rồi nhân với 100 để biểu thị tỷ lệ dưới dạng phần trăm.

Công thức tính churn rate trông như thế này:

Churn Rate = (Số lượng khách hàng ở đầu khoảng thời gian – Số lượng khách hàng ở cuối khoảng thời gian) / Số lượng khách hàng ở đầu khoảng thời gian * 100

Ví dụ: Giả sử bạn có 3.500 khách hàng vào đầu tháng và chỉ còn 3.350 khách hàng vào cuối tháng. Churn rate của bạn được tính như sau:

Churn Rate = (3.500 – 3.350) / 3.500 * 100 = 4,29%

Các công cụ liên quan

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.

MRR

Tính toán doanh thu định kỳ hàng tháng của bạn.

NPS

Tính toán mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.