Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính MRR

Bạn muốn tính MRR? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Vertical
Horizontal
MRR
Kết Quả
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

MRR là gì?

MRR (monthly recurring revenue) là tổng doanh thu có thể dự đoán được mà công ty của bạn tạo ra từ tất cả các đăng ký đang hoạt động trong một tháng nhất định.

Với MRR, bạn có thể đánh giá tình hình tài chính hiện tại của công ty và dự báo chính xác doanh thu trong tương lai. Do đó, bạn có thể đưa ra các quyết định sáng suốt về lập ngân sách, đầu tư và mở rộng quy mô.

MRR tăng cho thấy có sự gia tăng trong việc thu hút khách hàng mới, khách hàng hiện tại nâng cấp gói hoặc cả hai. MRR giảm có nghĩa là khách hàng hiện tại hạ cấp gói, hủy gia hạn và churn.

Cách tính MRR

Công thức tính MRR rất đơn giản:

MRR = Số lượng khách hàng * ARPU

Trong đó:

  • Số lượng khách hàng là số người đăng ký theo gói hàng tháng
  • ARPU là doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (hoặc tài khoản)

Ví dụ: Giả sử bạn có 2.000 người đăng ký với gói dịch vụ 150.000 đồng/tháng. Khi đó, MRR của bạn sẽ được tính như sau:

MRR = 2.000 * 150.000 = 300.000.000 đồng

Các công cụ liên quan

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

ARPU

Tính toán số tiền trung bình được tạo ra trên mỗi người dùng.

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.