Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính ARPU

Bạn muốn tính ARPU? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

ARPU là gì?

ARPU (average revenue per user) là số tiền trung bình được tạo ra trên một người dùng.

ARPU là một số liệu hữu ích cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhưng nó thường được sử dụng nhất để phân tích việc sử dụng dựa trên đăng ký (subscription-based).

ARPU chủ yếu được theo dõi hàng tháng nhưng bạn có thể đo lường nó hàng ngày, hàng tuần, hàng quý, hàng năm hoặc bất kỳ khoảng thời gian nào, tùy thuộc vào mô hình kinh doanh.

Cách tính ARPU

Công thức tính ARPU rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy tổng doanh thu chia cho số lượng người dùng trong một khoảng thời gian nhất định.

ARPU = Tổng doanh thu / Số lượng người dùng

Không có định nghĩa rõ ràng trong việc xác định người dùng, nó phụ thuộc vào doanh nghiệp của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể xác định người dùng (tài khoản hoặc khách hàng) là người đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ trong khoảng thời gian nhất định.

Ví dụ: Giả sử công ty A cung cấp một dịch vụ SaaS với mô hình đăng ký hàng tháng. Trong tháng 4, họ thu về 804.000.000 đồng từ 2.680 tài khoản đang hoạt động. ARPU của công ty này được tính như sau:

ARPU = 804.000.000 / 2.680 = 300.000 đồng

Các công cụ liên quan

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.