Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính ROI

Bạn muốn tính ROI? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Two columns
Vertical
Horizontal
ROI
Kết Quả
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

ROI là gì?

Trong kinh doanh, các khoản đầu tư của bạn là nguồn lực mà bạn bỏ ra để cải thiện công ty của mình, chẳng hạn như thời gian và tiền bạc. Lợi tức là lợi nhuận bạn kiếm được từ các khoản đầu tư của mình.

ROI là viết tắt của return on investment (lợi tức đầu tư hoặc tỷ suất hoàn vốn). Về cơ bản, nó là chỉ số để đánh giá liệu một khoản đầu tư có sinh lời hay không.

Trong marketing, ROI nhằm đo lường tính hiệu quả của một chiến dịch marketing dựa trên lợi tức từ chi phí đầu tư vào chiến dịch đó.

Cách tính ROI

ROI được tính bằng lợi nhuận ròng (trong một thời gian nhất định) chia cho chi phí đầu tư, sau đó nhân với 100 để biểu thị tỷ lệ dưới dạng phần trăm. Công thức tính ROI trông như thế này:

ROI = (Lợi nhuận ròng / Chi phí đầu tư) * 100

Giá trị lợi nhuận ròng được tính bằng tổng số tiền bạn thu được trừ chi phí đầu tư.

Ví dụ: Bạn chạy một chiến dịch quảng cáo Facebook để bán sản phẩm giày nữ. Sau chiến dịch bạn thu được 36.000.000 đồng với chi phí đầu tư cho quảng cáo là 15.000.000 đồng và chi phí đầu tư cho nhập hàng hóa là 13.000.000 đồng. ROI của bạn được tính như sau:

ROI = (36.000.000 – 15.000.000 – 13.000.000) / 28.000.000 * 100 = 28,57%

Điều đó có nghĩa là, bạn đã lời thêm 28,57% (tương ứng khoảng 8.000.000 đồng) so với chi phí đầu tư ban đầu.

Các công cụ liên quan

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

AOV

Tính toán giá trị trung bình trên mỗi đơn hàng.