Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính AOV

Bạn muốn tính AOV? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

AOV là gì?

AOV (average order value) là số tiền trung bình được khách hàng chi tiêu mỗi khi mua hàng trên trang web, ứng dụng hoặc cửa hàng của bạn.

AOV là một chỉ số hiệu suất chính mà các doanh nghiệp đo lường để hiểu được thói quen mua hàng của khách hàng, từ đó họ có thể đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến marketing, giá bán và hơn thế nữa.

Giống như các chỉ số chính khác, AOV có thể được theo dõi trong bất kỳ khoảng thời gian nào nhưng hầu hết các công ty đều theo dõi mức trung bình hàng tháng.

Cách tính AOV

Công thức tính AOV rất đơn giản:

AOV = Tổng doanh thu / Số lượng đơn hàng

Ví dụ: Một cửa hàng trà sữa bán được 1.500 đơn hàng trong tháng 4 và thu về 70.500.000 đồng. AOV của cửa hàng được tính như sau:

AOV = 70.500.000 / 1.500 = 47.000 đồng

Các công cụ liên quan

GMV

Tính toán tổng doanh thu dựa trên số lượng hàng hóa đã bán.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.