Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính CLV

Bạn muốn tính CLV? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

{{ thankYouPage.title }} {{ thankYouPage.description }}
{{ thankYouPage.order_title }} {{ getOrder.orderId }}
Two columns
Vertical
Horizontal
CLV
Kết Quả
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt máy tính mới?

CLV là gì?

CLV (CLTV hoặc LTV — customer lifetime value) là số liệu cho biết tổng doanh thu từ một khách hàng trong suốt thời gian họ sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Khách hàng tiếp tục mua hàng của một công ty càng lâu thì giá trị vòng đời của họ càng lớn.

Việc tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng rất quan trọng vì nó cho phép bạn đánh giá số tiền bạn có thể chi tiêu cho marketing, bán hàng và các nguồn lực khác.

Cách tính CLV

Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào để tính giá trị lâu dài trung bình của một khách hàng, bạn đã đến đúng nơi.

Trước tiên, bạn cần xác định giá trị của khách hàng bằng cách lấy giá trị trung bình trên một đơn hàng nhân với số lần mua hàng trung bình. Sau đó, bạn nhân nó với khoảng thời gian mà khách hàng ở lại với doanh nghiệp.

Công thức tính CLV trông như thế này:

CLV = Giá trị trung bình trên một đơn hàng * Số lần mua hàng trung bình * Thời gian giữ chân khách hàng trung bình

Cách tính các yếu tố thành phần của công thức trên:

  • Giá trị trung bình trên một đơn hàng (AOV) = Tổng doanh thu / Số đơn đặt hàng
  • Số lần mua hàng trung bình trong khoảng thời gian nhất định (f) = Số lần mua hàng / Số lượng khách hàng đã mua hàng
  • Thời gian giữ chân khách hàng trung bình (t) = Tổng thời gian khách hàng ở lại với doanh nghiệp / Số lượng khách hàng đã mua hàng

Nếu bạn không thể chờ đợi và xác minh thời gian giữ chân khách hàng trung bình, bạn có thể ước tính nó bằng cách sử dụng công thức: 1 / Churn Rate.

Ví dụ: Giả sử một người chi trung bình 1.350.000 đồng cho một đơn hàng và mỗi tháng mua hàng 2 lần. Người khách hàng này sau 3 tháng thì không còn tiếp tục mua hàng tại doanh nghiệp này nữa.

Khi đó, CLV được tính như sau:

CLV = 1.350.000 * (2 * 12) * (3 / 12) = 8.100.000 đồng

Trong trường hợp này, vì chúng tôi đang xác định CLV dựa trên đơn vị thời gian là năm nên bạn nhìn thấy số 12.

Nếu bạn tính toán CLV không chính xác, nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách bạn ra quyết định kinh doanh của mình.

Các công cụ liên quan

Retention Rate

Tính toán tỷ lệ giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.

ARPU

Tính toán số tiền trung bình được tạo ra trên mỗi người dùng.

MRR

Tính toán doanh thu định kỳ hàng tháng của bạn.