Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính ROAS

Bạn muốn tính ROAS? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

ROAS là gì?

Khi khởi chạy một chiến dịch quảng cáo mới, bạn chắc chắn sẽ theo dõi một số chỉ số hiệu suất chính (KPI) để đánh giá hiệu quả của chiến dịch và thực hiện các cải tiến.

ROAS là viết tắt của return on ad spend (lợi tức chi tiêu quảng cáo), là tỷ lệ giữa doanh thu được tạo ra từ một chiến dịch quảng cáo với chi phí phát sinh trên chiến dịch. Do đó, nó cung cấp cho bạn góc nhìn tổng thể về việc liệu một chiến dịch có hiệu quả hay không.

ROAS tương tự như ROI nhưng nó chỉ xem xét lợi tức từ một chiến dịch quảng cáo cụ thể.

Cách tính ROAS

Công thức tính ROAS rất đơn giản:

ROAS = Doanh thu được tạo bởi quảng cáo / Chi phí quảng cáo

Ví dụ: Bạn chạy một chiến dịch quảng cáo Google để bán sản phẩm son dưỡng môi. Sau chiến dịch bạn thu được 17.000.000 đồng với chi phí quảng cáo của chiến dịch là 4.000.000 đồng. ROAS của bạn được tính như sau:

ROAS = 17.000.000 / 4.000.000 = 4,25

Các công cụ liên quan

ROI

Tính toán lợi tức đầu tư của bạn để đo lường hiệu quả.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.

CLV

Tính toán giá trị lâu dài trung bình của khách hàng.