Công cụ miễn phí

Công Cụ Tính Viral Growth

Bạn muốn tính hệ số viral và mức độ tăng trưởng người dùng bằng viral loop? Hãy sử dụng công cụ bên dưới của chúng tôi:

Two columns
Vertical
Horizontal
Hệ Số Viral
Kết Quả
Name Total
"{{getWooProductName}}" has been added to your cart
Have a promocode?
Promocode Hide Show
Nhận thông báo mỗi khi chúng tôi ra mắt công cụ tính mới?

Viral Coefficient là gì?

Viral Coefficient là hệ số lan truyền (còn được gọi là K-factor), đề cập đến một chỉ số được sử dụng để mô tả mức độ lan truyền của các trang web, ứng dụng hoặc cơ sở khách hàng.

Có một hệ số lan truyền tích cực có nghĩa là bạn liên tục có được khách hàng mới và đang tăng lên theo cấp số nhân.

Thu hút khách hàng là một nhiệm vụ khó khăn nhưng bằng cách tập trung vào chiến lược sản phẩm và cải thiện hệ số lan truyền, bạn sẽ có thể mang đến cho doanh nghiệp của mình cơ hội tốt hơn để phát triển và thành công.

Hệ số lan truyền từ 1 trở lên có nghĩa là đối với mỗi người dùng bạn có được, bạn sẽ có thêm một người dùng (hoặc nhiều hơn) thông qua quá trình giới thiệu.

Nếu bạn phát triển người dùng chỉ với một nguồn duy nhất là từ vòng lặp lan truyền, hệ số viral phải lơn hơn 1. Khi đó, bạn đang tăng trưởng theo cấp số nhân. Trên thực tế, điều này sẽ hiếm khi xảy ra.

Tuy nhiên ngay cả khi hệ số viral của bạn dưới 1 thì nó vẫn tốt cho sự phát triển tuyến tính (nhưng không đủ cho sự phát triển của virus).

Viral Loop là gì?

Viral loop (vòng lặp lan truyền) là một cơ chế thúc đẩy các lượt giới thiệu liên tục để tăng trưởng.

Có một số kiểu khác nhau của vòng lặp lan truyền, bao gồm một số loại chính: social viral loop, financial viral loop, personal viral loop.

Cách tính hệ số viral

Bước đầu tiên trong việc tính toán CAC là xác định khoảng thời gian mà bạn đang đánh giá (tuần, tháng, quý, năm). Điều này sẽ giúp bạn thu hẹp phạm vi dữ liệu của mình.

Viral Coefficient (K-factor) = C * R * CR / C

Trong đó:

  • C: Số lượng người dùng hiện tại của bạn
  • R: Số lời mời trung bình mà mỗi người dùng gửi đi
  • CR: % lời mời đã gửi được chấp nhận

Ví dụ: Giả sử bạn đang có 700 người dùng. Trung bình, mỗi người dùng gửi 5 lời mời cho bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp của họ. Sau đó, 20% những người được mời trở thành người dùng mới của bạn. Hệ số viral trong trường hợp này được tính như sau:

K-factor = 700 * 5 * 0,17 / 700 = 0,85

  1. Số lượng người dùng đăng ký mới (1) = C * R * CR = 700 * 5 * 0,17 = 595
  2. Số người dùng sau vòng lặp thứ nhất (2) = C + (1) = 700 + 595 = 1.295
  3. Số người dùng sau vòng lặp thứ hai (3) = C + ((2) * K) = 700 + (1.295 * 0,85) = 1.801
  4. Số người dùng sau vòng lặp thứ ba (4) = C + ((3) * K) = 700 + (1.801 * 0,85) = 2.231

Các công cụ liên quan

NPS

Tính toán mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng.

Churn Rate

Tính toán tỷ lệ khách hàng rời bỏ doanh nghiệp của bạn.

CAC

Tính toán chi phí thu hút khách hàng mới của bạn.