Trang chủ / Glossary / Bounce Rate

Bounce Rate

Trở về trang danh sách thuật ngữ

Bounce Rate (tiếng Việt: Tỷ lệ thoát) là tỷ lệ khách truy cập rời khỏi trang web mà không thực hiện hành động nào, chẳng hạn như nhấp vào liên kết, điền vào biểu mẫu hoặc mua hàng.

Công thức tính:

Tỷ lệ thoát (%) = [Số phiên trang đơn / Tổng số phiên] x 100%

Trong đó, phiên trang đơn (single-page session) là phiên mà người dùng chỉ xem một trang duy nhất và chỉ kích hoạt một yêu cầu duy nhất cho máy chủ Analytics.

Ví dụ: Trang chủ website của bạn nhận được 1.000 phiên truy cập một tháng, trong đó có 500 phiên truy cập người dùng chỉ xem trang chủ một lần duy nhất và rời đi mà không tiếp tục đến bất kỳ trang nào khác trên website thì tỷ lệ thoát của trang chủ sẽ là 50%.

Một lượt thoát có thể xảy ra khi:

  • Khách truy cập nhấp vào liên kết đến một trang trên một trang web khác.
  • Khách truy cập đóng một cửa sổ hoặc tab đang mở.
  • Khách truy cập nhập một URL mới vào thanh địa chỉ.
  • Khách truy cập hết thời gian chờ phiên (session timeout).

Một phiên chờ thường có thời gian là 30 phút. Nếu khách truy cập xem một trang, không xem trang khác và để trình duyệt của họ không hoạt động lâu hơn 30 phút, đó sẽ được coi như một lần thoát. Nếu khách truy cập tiếp tục điều hướng sau thời gian này, một phiên mới sẽ xảy ra.

  • Khách truy cập nhấp vào nút “Quay lại” của trình duyệt.
Quay lại để thoát khỏi trang web
Nguồn ảnh: Backlinko.

Các loại trang web khác nhau có tỷ lệ thoát hoàn toàn khác nhau, nó phụ thuộc rất nhiều vào ngành của bạn và lưu lượng truy cập của bạn đến từ đâu.

Các trang web thương mại điện tử có tỷ lệ thoát trung bình thấp nhất (20-45%). Trong khi đó, các trang web từ điển hay blog có tỷ lệ thoát trung bình cao nhất (65-90%).

Trở về trang danh sách thuật ngữ