Trang chủ / Glossary / Backlinks

Backlinks

Trở về trang danh sách thuật ngữ

Backlinks (còn được gọi là “inbound links”, “incoming links” hoặc “one way links”) là các liên kết từ một website đến một trang trên một website khác.

Về bản chất, backlinks được coi là “các phiếu bầu tin cậy” của người dùng dành cho bạn vì họ tin rằng nội dung của bạn là một nguồn có giá trị và có liên quan.

Backlinks là một phần quan trọng của SEO (search engine optimization) và xếp hạng công cụ tìm kiếm (search engine rankings) bởi vì chúng cho thấy rằng, trang được liên kết đến là một tài nguyên tốt cho một chủ đề nhất định.

Các trang web có số lượng backlinks nhiều và chất lượng có xu hướng xếp hạng cao hơn trên các trang kết quả của công cụ tìm kiếm (SERPs).

Nguồn ảnh: Backlinko.
Trở về trang danh sách thuật ngữ