Trang chủ / Glossary / 301 Redirect

301 Redirect

Trở về trang danh sách thuật ngữ

301 Redirect (tiếng Việt: Chuyển hướng 301) là một chuyển hướng vĩnh viễn chuyển tiếp một URL sang một URL khác. 301 đề cập đến mã trạng thái HTTP (HTTP status code) cho loại chuyển hướng này.

Với loại chuyển hướng này, 90-99% vốn chủ sở hữu liên kết (link equity) hay sức mạnh xếp hạng (ranking power) từ trang cũ sẽ được chuyển sang trang mới.

Khi thực hiện chuyển hướng 301, tất cả người dùng và bot đi đến URL cũ sẽ tự động được gửi đến URL mới. Các công cụ tìm kiếm có thể sử dụng thông tin này để thu thập dữ liệu và lập chỉ mục URL mới.

301 Redirect là cách tốt nhất để đảm bảo rằng người dùng và các công cụ tìm kiếm được dẫn hướng tới đúng trang.

Lệnh chuyển hướng 301 đặc biệt hữu ích trong các trường hợp sau:

  • Bạn đã di chuyển trang web của mình tới tên miền mới và bạn muốn thực hiện quá trình chuyển đổi liền mạch nhất có thể.
  • Người dùng truy cập vào trang web của bạn thông qua các URL khác nhau. Nếu trang chủ của bạn có thể truy cập được bằng nhiều URL, chẳng hạn như: http://example.com/home, http://home.example.com hoặc http://www.example.com, thì bạn nên chọn một trong các URL đó làm đích đến ưu tiên (URL chuẩn) và sử dụng lệnh chuyển hướng 301 để gửi lưu lượng truy cập từ các URL khác đến URL bạn ưu tiên.
  • Bạn đang hợp nhất hai trang web và muốn đảm bảo rằng các liên kết tới các URL cũ được chuyển hướng tới đúng trang.
Trở về trang danh sách thuật ngữ