Trang chủ / Glossary / A/B Testing

A/B Testing

Trở về trang danh sách thuật ngữ

A/B Testing (tiếng Việt: Thử nghiệm A/B, còn được gọi là “split testing” hoặc “bucket testing”) là phương pháp so sánh hai phiên bản khác nhau của landing page, quảng cáo, email hoặc bất cứ thứ gì cần tối ưu hóa để xác định phiên bản nào hoạt động tốt hơn.

Về cơ bản, A/B Testing là cách thử nghiệm trong đó hai hoặc nhiều biến thể của một biến được hiển thị cho người dùng một cách ngẫu nhiên, trong cùng một môi trường hoặc tình huống cụ thể và sau đó dựa vào thống kê để xác định biến thể nào hoạt động tốt hơn cho mục tiêu chuyển đổi nhất định.

Minh họa A B Testing
Nguồn ảnh: Optimizely.

Phiên bản A có thể là phiên bản hiện tại (control), trong khi phiên bản B được sửa đổi ở một số khía cạnh (variation/treatment).

Ví dụ về A/B Testing:

  • Hai hình ảnh quảng cáo Facebook chứa thông điệp giống nhau nhưng màu nền hiển thị khác nhau.
  • Hai phiên bản landing page giống nhau nhưng chữ trên nút kêu gọi hành động khác nhau.
  • Cùng một ưu đãi nhưng sắp xếp vị trí khác nhau trong dòng chủ đề giữa hai phiên bản email.
Trở về trang danh sách thuật ngữ