Trang chủ / Glossary / Affiliate Marketing

Affiliate Marketing

Trở về trang danh sách thuật ngữ

Affiliate marketing (tiếng Việt: Tiếp thị liên kết) là quá trình kiếm tiền hoa hồng bằng cách quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty khác.

Tức là, bạn tìm thấy một sản phẩm, quảng bá nó cho người khác và kiếm được một phần lợi nhuận cho mỗi lần bán hàng mà bạn thực hiện.

Có 3 đối tượng chính trong một mô hình affiliate marketing:

  • Bạn và trang web của bạn.
  • Các công ty có chương trình affiliate như GeneratePress hoặc affiliate network.

Affiliate network đóng vai trò trung gian giữa người có nhu cầu quảng cáo sản phẩm (advertiser) và người thực hiện quảng cáo (publisher) để cung cấp dịch vụ affiliate, tính toán hiệu quả của quảng bá, tính toán lưu lượng và chi phí hai bên phải thanh toán cho nhau, quản lý và đưa ra phán quyết nếu có sự tranh chấp hoặc gian lận.

  • Khách hàng: Đây là đối tượng sử dụng liên kết affiliate của bạn để mua sản phẩm.

Các phương thức tính hoa hồng phổ biến của affiliate marketing:

  • Thanh toán theo doanh số bán hàng (cost per sale – CPS)
  • Thanh toán theo khách hàng tiềm năng (cost per lead – CPL)
  • Thanh toán theo hành động (cost per action – CPA)
  • Thanh toán theo cài đặt ứng dụng (cost per installation – CPI)

Affiliate marketing là một phương pháp phổ biến và hiệu quả về chi phí để các doanh nghiệp phát triển nhận thức về thương hiệu và có thêm khách hàng mới.

Trở về trang danh sách thuật ngữ