Đánh Giá Kỹ Năng

Mỗi bài kiểm tra gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm được thiết kế để bạn đánh giá năng lực của mình về một chuyên môn marketing cụ thể.

SEO

Bạn đang muốn biết năng lực của mình về SEO? Làm bài kiểm tra đánh giá kỹ năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ngay hôm nay.

Email Marketing

Bạn đang muốn biết năng lực của mình về email marketing? Làm bài kiểm tra đánh giá kỹ năng email marketing ngay hôm nay.

Facebook Ads

Bạn đang muốn biết năng lực của mình về Facebook Ads? Làm bài kiểm tra đánh giá kỹ năng quảng cáo trên Facebook ngay hôm nay.