Trang chủ / Glossary / Search Engine Optimization (SEO)

Search Engine Optimization (SEO)

Trở về trang danh sách thuật ngữ

Search Engine Optimization (viết tắt: SEO, tiếng Việt: Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) là quá trình tối ưu hóa nội dung trực tuyến để nó được hiển thị với vị trí nổi bật hơn mà không phải trả tiền trên công cụ tìm kiếm cho các tìm kiếm của một dữ liệu đầu vào nhất định.

Các công việc phổ biến liên quan đến SEO bao gồm tạo nội dung chất lượng cao, tối ưu hóa nội dung xung quanh các từ khóa cụ thể và xây dựng backlinks.

Nói cách khác, SEO là tất cả về việc cải thiện thứ hạng của một trang web trong phần không phải trả tiền trong kết quả tìm kiếm.

SEO đòi hỏi sự hiểu biết về:

SEO thành công là làm cho trang web của bạn hấp dẫn công cụ tìm kiếm và người dùng. Đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật và marketing.

Các loại SEO phổ biến

 • Technical SEO (SEO kỹ thuật): Đề cập đến quá trình tối ưu hóa trang web của bạn cho giai đoạn thu thập dữ liệu và lập chỉ mục.
 • On-Page SEO: Đề cập đến quá trình tối ưu hóa nội dung trên trang web cho công cụ tìm kiếm và người dùng.
 • Off-Page SEO: Đề cập đến các hành động được thực hiện bên ngoài trang web của riêng bạn để tác động đến thứ hạng của bạn trong các trang kết quả của công cụ tìm kiếm.

10 yếu tố xếp hạng của Google bạn không nên bỏ qua

 • Backlinks
 • Freshness (Sự mới mẻ của nội dung)
 • Topical authority (Nguồn có thẩm quyền trong một lĩnh vực)
 • Search intent (Mục đích tìm kiếm)
 • Content depth (Độ sâu sắc của nội dung)
 • Page speed (Tốc độ trang)
 • HTTPS
 • Mobile-friendliness (Thân thiện với thiết bị di động)
 • User experience (Trải nghiệm người dùng)
 • Content accuracy (Độ chính xác của nội dung)

Ngoài ra, Backlinko cũng đề cập điều này một cách đầy đủ hơn với danh sách 200 yếu tố xếp hạng của Google.

Trở về trang danh sách thuật ngữ